Beste wijkbewoners,

Graag wijzen wij u op twee belangrijke zaken die actueel zijn in onze wijk:

1) Inbraken en diefstallen in de wijk
2) Herinrichting van de Velperweg.

1) Inbraken en diefstallen

De dagen worden weer korter en daarbij hoort blijkbaar dat het dievengilde en het inbrekersgilde hun activiteiten opschroeven.

In de WhatsApp groepen Buurtpreventie Angerenstein worden meldingen gedaan van “gaatjesboorders” die actief zijn. Via een gaatje in uw kozijn probeert men raam of deur te openen. Helaas af en toe succesvol.
Balkondeuren en ramen achterzijde zijn favoriet.
Ook wordt er melding gemaakt van diefstallen van fietsen uit tuin of schuurtje.

Wees extra alert en meld verdachte situaties bij de politie en deel ze in de WhatsApp groep.
Politie meldingen:

Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844

Alles over onze WhatsApp groepen op de website: https://www.angerenstein-arnhem.nl/swa/wvv/

2) Herinrichting Velperweg

De Velperweg is van oorsprong een mooie statige laan, grenzend aan monumentale landgoederen. In de loop van de jaren is die laan veranderd in een brede asfaltweg met smalle fietsstroken en weinig groen. Er valt veel te verbeteren aan de Velperweg en dat wordt nu ook opgepakt.

Voor de herinrichting van de Velperweg waren al eerder plannen. In 2015 is met een aantal bewoners en bedrijven gewerkt aan een schetsontwerp. Er was toen helaas te weinig geld voor de uitvoering. Het schetsontwerp dat destijds is gemaakt, is nu wel als basis gebruikt voor de ambitieschets.

Uitnodiging bewonersavond 2 december

Tijdens de bewonersavond krijgt u uitleg over verschillende onderdelen van de nieuwe inrichting en heeft u de mogelijkheid vragen te stellen en uw mening te geven.

De gemeente nodigt u graag uit op donderdag 2 december 2021 om 19.15 uur in Kumpulan Bronbeek. Deze avond is ook digitaal bij te wonen.

Aanmelden via nieuwvelperweg@arnhem.nl is gewenst. Graag bij het aanmelden aangeven of u aanwezig bent in Kumpulan of liever digitaal wilt deelnemen.

Tijdens de bewonersavond heet wethouder mobiliteit, Roeland van der Zee, u welkom. Daarna krijgt u in korte presentaties uitleg over verschillende onderdelen van de nieuwe inrichting. De ontwerper, Robbert de Koning van Landschapsarchitect BNT, licht zijn schetsontwerp toe. Daarnaast vertelt een vertegenwoordiger van Bronbeek iets over het landgoed en over de enthousiaste plannen die zij hebben om aan te sluiten bij de herinrichting. Na de pauze gaan zij graag met u in gesprek. De Velperweg wordt verdeeld in verschillende hoeken van de zaal zodat u specifiek voor het deel waar u woont, of waar u in geïnteresseerd bent, vragen kunt stellen.

Nog veel meer informatie vindt u op: https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/projecten/Herinrichting_Velperweg

Met vriendelijke groet,

Wijkbestuur Angerenstein