Extra hulp voor 75-plussers bij extreme hitte
Lokaal Hitteplan Arnhem
Op 14 juli was de kickoff van het Arnhemse Lokaal Hitteplan. Wethouder Maurits van de Geijn
reikte drinkflessen uit aan zo’n vijfendertig bezoekers van een zangmiddag en een
spellenmiddag voor Arnhemse ouderen. Vanaf deze zomer heeft Arnhem namelijk een Lokaal
Hitteplan dat speciaal bedoeld is om thuiswonende 75-plussers te helpen bij extreme hitte.
Steeds meer extreme hitte
‘We verwachten de komende jaren in Nederland steeds warmere zomers en meer hittegolven’, aldus
wethouder publieke gezondheid Maurits van de Geijn. ‘We weten dat zomers met intense en
aanhoudende hitte leiden tot meer gezondheidsklachten en zelfs overlijden. Nederland kent al het
Nationaal Hitteplan, dat mensen alert maakt op de gezondheidsrisico’s bij extreme hitte. Daarmee
wordt echter niet iedereen bereikt. Vandaar dit lokaal hitteplan, dat wordt geactiveerd zodra het
nationale hitteplan van kracht is.’
Hoe werkt het?
Thuiswonende 75-plussers hebben al een brief van de gemeente ontvangen, met daarin adviezen,
tips en informatie over wat zij kunnen doen bij langdurig aanhoudende hitte. Bijvoorbeeld water
drinken, ook al heb je geen dorst, en opletten met medicijngebruik. Als het eenmaal heet is, dan let de
thuiszorg extra op. De thuiszorghulp zet dan bijvoorbeeld water op tafel, doet het zonnescherm naar
beneden en zorgt dat voeten en handen gekoeld worden. Ook letten ze extra op klachten en
uitdrogingssignalen. Het lokale hitteplan richt zich nu nog voornamelijk op thuiswonende senioren
omdat zij bij hitte extra kwetsbaar zijn en niet altijd in staat zijn adviezen zomaar op te volgen.
Verzorgingstehuizen hebben zelf al hitteprotocollen waarbij er extra aandacht is voor de bewoners.
Goed burgerschap
De gemeente doet dit niet alleen, maar werkt bij de uitvoering van het lokaal hitteplan samen met
sociale partners, zoals welzijnsorganisaties, wijkverpleging, thuiszorg, seniorenverenigingen,
woningbouwcorporaties en mantelzorgers. Van de Geijn: ‘Deze mensen komen ook onder ‘normale
omstandigheden’ over de vloer bij deze 75-plussers en zijn een logische partner om bij extreme hitte
extra op te letten en te helpen.’ Overigens breekt de wethouder ook een lans voor goed burgerschap.
‘Laten we tijdens de zomer wat extra op onze seniore stadgenoten letten en helpen als dat nodig is.’
Meer informatie over het lokaal hitteplan: www.arnhem.nl/hitteplan.
Foto: Wethouder publieke gezondheid Maurits van de Geijn deel drinkflessen uit op een zangmiddag
voor senioren (foto: gemeente Arnhem).
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met het team woordvoering van de
gemeente Arnhem, 026 377 4848, pers@arnhem.nl.