(bericht van de NVRD)
Sinds zondag 16 november geldt er in verband met de vogelgriep een landelijk vervoersverbod van 72 uur voor alles wat met gevogelte (pluimvee) te maken heeft. Het verbod is ook van toepassing op strooisel van hobbydierhouders.

Dit verbod geldt ook voor strooisel van hobbykippen dat wordt ingezameld met het huishoudelijk afval. Hierbij verzoeken wij u om de komende dagen géén strooisel / afval dat vrijkomt bij het houden van pluimvee aan te bieden bij het afval.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.