Onze wijk in de aandacht.

 

Op woensdag 20 oktober staat de koffiebus tussen 11u en 15u in het park Angerenstein bij het grote veld. De koffiebus is een initiatief van de gemeente in samenwerking met Carla van De Koffiebus en ons wijkbestuur, om meer ontmoetingsmomenten te creëren.

Samen drinken we graag een kopje koffie of thee en praten met je over:

  • Het mooie van de wijk
  • Het gemis in de wijk
  • Mogelijkheden
  • Wat we samen in actie kunnen zetten

De koffiebus is ter voorkoming en bestrijding van eenzaamheid maar vooral ook om samen gesprekken te voeren en ideeën uit te wisselen om de wijk nog prettiger te maken om in te wonen.

Een plek waar ideeën kunnen ontstaan, een plek van verbinden, activiteiten in gang zetten….

Welkom!

Carla Rosink en Wijkbestuur Angerenstein
info@vragenderwijzer.nl
06 30335497