Twee koren, Divertimento (met de Opstandingskerk als thuisbasis) en
Kamerkoor Novo Cantare (met leden die in de wijk wonen) geven op 24
november samen een mooi concert in het teken van advent: ‘Lux Mysteriorum’. Meer informatie vindt u op de website van Divertimento