Project                    : Nieuwbouw 36 appartementen Insula Dei

Datum                     : 25-10-2021

onderdeel               : CONCEPT Verkeersplan nieuwbouw 36 app. te Arnhem

In opdracht van Stichting Insula Dei zal KuiperBouw B.V. de uitvoerende werkzaamheden van de nieuwbouw van 36 appartementen op de locatie aan de Velperweg te Arnhem verzorgen. De locatie waar de nieuwbouw zal plaatsvinden bevind zich op het terrein van Insuldei dat voor de toegang vanuit de Velperweg te benaderen is. Omdat de bewoners van Insula Dei een oudere soms kwetsbare doelgroep betreft die zich vrij op het terrein begeven is het niet wenselijk om bouwverkeer vanuit de hoofdingang toegang te verlenen tot de bouwplaats.  De toegang en bevoorrading van de bouwplaats zal geschieden via de achteringang van het terrein waarop de appartementen gerealiseerd zullen worden. Deze achteringang is gelegen aan de Bernhardlaan te Arnhem. Hieronder een afbeelding van de achteringang.

Achteringang Insula Dei

In dit verkeersplan zullen de aanwezige verkeersstromen terplaatse van de beoogde ingang voor de bouwplaats in kaart worden gebracht. Op basis van de aanwezige verkeersstromen wordt er gekeken welke gevolgen de beoogde ingang van de bouwplaats zal hebben voor de aanwezige verkeersstromen. In dit verkeersplan worden daar waar er knelpunten ontstaan voorzorgsmaatregelen genomen bij de bron om op deze manier gevaarlijke situaties te voorkomen.

Verkeersstromen

 De Bernhardlaan te Arnhem betreft een in de bebouwde kom gelegen openbare weg waar een maximum snelheid geldt van 30km/h. De aanvoer van bouwmaterialen zal vanaf de A12 via de Bernhardlaan plaatsvinden. De afvoer zal via de Vondellaan richting de A12 plaatsvinden.  De beoogde ingang van de bouwplaats is gelegen in de nabijheid van 3 scholen. Naast de ingang is basisschool de Boomhut gelegen, tegenover de inrit is het Beekdal Lyceum voor middelbaar onderwijs gevestigd en aan de Alberdingk Thijmstraat bevind zich de Julianaschool voor basisonderwijs. Naast het reguliere wegverkeer over de Bernhardlaan zullen er dus diverse verkeersstromen van gebruikers van de genoemde scholen plaatsvinden. Namens Insula Dei is er contact geweest met de vertegenwoordiger van de scholen(1 aanspreekpunt) en na aanleiding van dit gesprek zijn de verkeersbewegingen per locatie in kaart gebracht.

Hieronder een overzicht met achtergrondinformatie van de betreffende locatie met bijbehorende verkeersbewegingen:

De Boomhut

De Boomhut heeft ruim 400 leerlingen en ruim 30 medewerkers. De kinderen in de groepen 4 t/m 8 krijgen onderwijs op de Bernardlaan, het gebouw vlak naast de achteringang van Insula Dei. De schooltijden zijn 8.30- 15.00. Tussen 8.15-8.45 en tussen 14.45-15.15 is er veel verkeer van kinderen en ouders over o.a. de Bernardlaan, de Goeijenlaan en de Alberdingk Thijmstraat.

Beekdal Lyceum

School van 1200 leerlingen waarvan de meeste leerlingen op de fiets komen. De schooltijden zijn van 8.15- 16.30 uur. De leerlingen starten en stoppen niet allemaal tegelijk. Veel leerlingen gaan in tussenuren naar huis/ het park/ de Jumbo. Daardoor is er de hele dag verkeer van leerlingen met een piek tussen 8.00-9.30 uur en rond 15.00 uur. Een aantal leerlingen pauzeert op de Vondellaan. De leerlingen fietsen over de Bernhardlaan- Alberdingk-Thijmstraat. De topsporters worden op onregelmatige tijden met busjes vervoerd tussen hun huis- school- Papendal. Er rijdt ook een grote Breng-Bus naar Papendal. Die stopt op de hoek van de Vondellaan-Alberdingk-Thijmstraat Beekdal heeft ruim 140 medewerkers. Op de parkeerplaats hebben is er ruimte voor maximaal 15 auto’s. De overige medewerkers die met de auto komen, parkeren hun auto aan de Bernardlaan-Alberdingk-Tijmstraat. Personeel dat zijn auto niet kwijt kan op de Bernhardlaan parkeert op de Vondellaan. Daar staat de parkeerstrook eigenlijk de hele dag vol. Ook het personeel heeft geen uniforme roosters, waarbij begin en eindtijden variabel zijn. Mbt vertrek- en aankomsttijden geldt hetzelfde als voor de leerlingen.

Julianaschool

School van 500 leerlingen waarvan leerlingen lopend en met de fiets naar school komen. De schooltijden zijn:

maandag, dinsdag, donderdag : 8.30-14.30

woensdag : 8.30-12.30

vrijdag: 8.30-12.00 (groepen 1-4) en 8.30-14.30 (groepen 5-8).

Er is op maandag, dinsdag, donderdag tussen 8.00-8.45 en 14.15-15.00, op woensdag tussen 12.15-13.00 en op vrijdag zowel tussen 11.45-12.30 als 14.15-15.00 veel verkeer is van leerlingen en ouders. De groepen 5-6 krijgen onderwijs op de locatie van De Boomhut. Zij spelen op het plein van de hoofdlocatie op de Alberdingk Thijmstraat. Dit betekent dat er elke dag tussen 11.55-12.05 en 12.00-12.10 ongeveer 120 kinderen heen en weer lopen, precies over de stoep langs de achteringang van Insula Dei. Deze lokalen liggen vlak naast de ingang van Insula Deï, zij hebben wellicht tijdens lestijd ook veel last van het lawaai van de vrachtwagens etc. De kinderen van de groepen 3,4,7 en 8 (ruim 250 leerlingen) lopen vanuit de Alberdingk Thijmstraat voor gym naar de gymzaal aan de Bernardlaan. De kinderen lopen dan over de stoep langs de achteringang van Insula Dei. Dit schooljaar (21-22) gaat het om de volgende tijden:

Maandag         : 12.00-12.15, 12.45-13.15, 13.35-13.50

Dinsdag          : 11.00-11.20, 11.50-12.15

Woensdag      : 10.55-11.10, 11.35-12.10

Vrijdag            : Tussen 8.30-12.10 constant groepen die heen en weer lopen.

De Julianaschool heeft ongeveer 40 medewerkers, waarvan er per dag ongeveer 25 werken. Zijn parkeren rondom de scholen.Hieronder een afbeelding van een moment waarop leerlingen van de Julianaschool zich bewegen richting de locatie van de Boomhut.


Conclusie

Na aanleiding van de in kaart gebrachte verkeersbewegingen kan er geconcludeerd worden dat met name het fiets- en voetverkeer in relatie tot de beoogde inrit risico’s met zich mee zal brengen. Buiten de reguliere risico’s op de openbare weg is er 1 belangrijk knelpunt dat ontstaat als de achteringang van Insula Dei zal worden gebruikt als inrit voor de bouw en dat betreft het in- en uitrijden van bouwverkeer t.p.v. de beoogde inrit.

Voorgestelde maatregelen

 Om ervoor te zorgen dat bouwverkeer via de achteringang van Insula Dei de bouwplaats zal bereiken zullen de betreffende partijen voorafgaand aan leveringen duidelijk worden geïnstrueerd over de te hanteren aan- en afvoerroutes als opgenomen in dit verkeersplan. Voor een overzicht van de aan- en afvoerroutes van het bouwverkeer en transport . Daarnaast zal er bij de hoofdingang bebording worden geplaatst voor transport dat per abuis toch de verkeerde aanrijdroute kiest. Op deze bebording wordt aangegeven dat de aanrijdroute via de Bernhardlaan zal plaatsvinden en dat toegang voor bouwverkeer t.p.v. de hoofdingang verboden is. De maatregelen die worden getroffen t.p.v. de hoofdingang aan de Velperweg zijn aangegeven in bijlage 2 dat onderdeel uitmaakt van dit verkeersplan. Zoals geconcludeerd vanuit de onderzochte verkeersstromen concentreren de risico’s zich rondom de beoogde inrit van de bouwplaats. Om deze risico’s bij de bron aan te pakken zal ieder contact tussen bouwverkeer en de geïnventariseerde verkeersstromen zo veel mogelijk moeten worden voorkomen. Door het creëren van 2 overzichtelijke oversteekplaatsen die gemarkeerd worden aangegeven zullen de verkeersstromen om de risicovolle aansluiting met de beoogde inrit heen worden geleid. Daarnaast zullen er voor deze oversteekplaatsen waarschuwingsborden worden geplaatst, zodat het komende verkeer wordt voorbereid op de te verwachten verkeerssituatie t.p.v. de oversteekplaatsen. Op piekmomenten(bijv. bij aanvoer van betonwagens) zal er tijdelijk extra toezicht bij de ingang van de bouwplaats worden ingezet.Om de toegang tot de beoogde inrit voor bouwverkeer mogelijk te kunnen maken is het noodzakelijk om minimaal de links en rechts naast de beoogde inrit gelegen parkeerplaatsen tijdens de bouwperiode af te zetten. Deze parkeerplaatsen zullen tijdens de bouwperiode niet bruikbaar zijn. De maatregelen die worden getroffen aan de achteringang van Insula Dei zijn aangegeven in bijlage 3 dat onderdeel uitmaakt van dit verkeersplan. Hieronder een afbeelding met daarin aangegeven de verkeersbewegingen van het voetpad dat in direct contact staan met de inrit voor het in- en uitrijdende bouwverkeer.