Het terreintje in park Angerenstein dat grenst aan de Bernhardlaan krijgt een nieuwe bestemming als speelleerplek. Hier stond een skatehal die in mei 2009 is afgebrand. Na een gedeeltelijke herinrichting heeft het park dit najaar een speciale speelplek voor kinderen vanaf 10 jaar én een ’groen leslokaal’.

Een speelplek voor wat oudere kinderen past in de Beheervisie park Angerenstein 2006 – 2016. Oud, gekapt hout en boomstammen blijven liggen om er bijvoorbeeld hutten mee te bouwen. Het terrein krijgt hoogteverschillen en zowel open als gesloten ruimtes. De inrichting met een open ruimte met een wal in twee halve cirkels, maakt het terrein ook aantrekkelijk als ‘groen klaslokaal’. De naastgelegen basisschool De Boomhut kan hier natuurlessen organiseren voor de leerlingen.

De speelleerplek is onderdeel van het project ‘101 Groene Klaslokalen’ van het Netwerk Gelderse NME-Centra. Arnhem is één van de deelnemende gemeenten aan dit project. Binnen dit project kijken basisscholen en kinderdagverblijven hoe zij een duurzame school kunnen realiseren. Voorbeelden van maatregelen in en om de school zijn een groener schoolplein, verantwoord energieverbruik, afvalscheiding, duurzame omgangsvormen, een slim verkeersplan en een boerderij- of schooltuinproject.

De Imkersvereniging Arnhem, Velp e.o. blijft van het terrein gebruikmaken met een aantal bijenkasten voor educatieve doeleinden.

De Parkcommmissie van Angerenstein, de Imkersvereniging Arnhem, Velp e.o. en basisschool De Boomhut zijn betrokken geweest bij het ontwerp. Omwonenden ontvangen binnenkort informatie over de herinrichting.

De werkzaamheden omvatten verplaatsen van grond voor open plek, inzaaien van gras, aanbrengen van een wal in twee halve cirkels rond de speelleerplek, snoeien van hagen, plaatsen hekwerk rond bijenkasten, plaatsen van dode bomen en snoeihout op diverse plekken.

In oktober gaat het werk beginnen. De verwachting is dat daar ongeveer twee weken voor nodig is.

Contactpersoon binnen de gemeente is Jeroen Glissenaar. Hij is te bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente Arnhem 0900-1809.

Gemeente Arnhem