Onlangs is in de gemeente Arnhem de introductie van Burgernet in gang gezet. Leden van de Werkgroep Wijkveiligheid & Verkeer (WWV) zijn op woensdag 23 februari 2011 aanwezig geweest bij een bijeenkomst op het stadhuis waar in aanwezigheid van (o.a.) Burgemeester Krikke en vertegenwoordigers van de politie, het openbaar ministerie en de wijken het officiële startschot voor Burgernet in Arnhem is gegeven. Per 1 juni 2011 gaat Burgernet in Arnhem actief functioneren.

Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Door middel van een telefonisch netwerk van burgers die zich daarvoor hebben opgegeven kan de politie gericht actie ondernemen, bijvoorbeeld als daders van een inbraak of overval op de vlucht zijn of als er iemand wordt vermist.

Hoe werkt het? Als bij de politie een misdrijf wordt gemeld dat kort daarvoor heeft plaatsgevonden (‘heterdaad’) en waarbij er een duidelijk signalement van de vluchtende verdachte(n) of het betrokken voertuig is, start de politie een Burgernetactie op. Dit gebeurt door per telefoon, sms of e-mail aan de personen die bij Burgernet zijn aangesloten en die in de buurt van het misdrijf wonen of werken te vragen uit te kijken naar een persoon met een bepaald signalement of een bepaald voertuig. Ziet iemand die persoon of dat voertuig, dan kan die direct naar een speciaal (gratis) telefoonnummer van de politie terugbellen om door te geven waar die persoon of dat voertuig zich bevindt. De politie krijgt op deze wijze gerichte hulp bij het opsporen. Zo wordt de pakkans voor plegers van misdrijven vergroot. Een Burgernetactie wordt altijd afgesloten door een bericht aan alle betrokkenen over de uitkomst en het einde van de actie. Een demonstratiefilm over de werking van Burgernet (‘Burgernet The Movie’) is te bekijken via www.burgernet.nl.

De gemeente Arnhem is de laatste gemeente van de politieregio Gelderland-Midden waar Burgernet wordt ingevoerd. Inmiddels hebben zich binnen deze politieregio in totaal al 37.626* personen aangemeld voor Burgernet. Het is dan ook een gerichte en veilige manier van samenwerken tussen enerzijds degenen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid (politie en gemeenten) en anderzijds degenen die profiteren van die veiligheid: de burgers.

Binnenkort zal binnen de gemeente Arnhem huis-aan-huis informatie over Burgernet worden verspreid, waarin ook staat u hoe zich, desgewenst, kunt aanmelden. Mocht u zich nu alvast willen aanmelden (en bent u 16 jaar of ouder), dan kan dat via de website  www.burgernet.nl. Men hoopt op ten minste 10.000 Arnhemse deelnemers.

*stand van zaken op 21 februari 2011