== bericht van de gemeente ==

De gemeente gaat snelheidsremmende maatregelen treffen op de Bosweg. Het verlagen van de gemiddelde snelheid moet ervoor zorgen dat de veiligheid op de Bosweg verbetert.

 Ter hoogte van de boerderijen wordt dit jaar al een klein deel van de Bosweg ingericht met een middenstrook. Aan het begin- en eindpunt van de Bosweg komen witte parkhekken. Die ervoor zorgen dat verkeersdeelnemers moeten afremmen en merken dat ze een park inrijden. Ook komt er op diverse plekken langs de Bosweg nieuwe beplanting en worden tijdelijke matrixborden geplaatst die de snelheid aangeven.

Bocht
“Ik denk dat zo een creatieve oplossing hebben gevonden die recht doet aan de wensen die belanghebbenden in brieven en gesprekken hebben geopperd”, zegt wethouder Alex Mink. “We pakken het gefaseerd aan. Na de maatregelen die we dit jaar al nemen, willen we in 2016 de flauwe bocht in de Bosweg afsluiten, waardoor het verkeer over het oudere tracé langs de Buitenschool moet rijden. In 2017 doen wij opnieuw een verkeerstelling en houden we een snelheidsmeting om de maatregelen te evalueren. De ervaringen gebruiken wij om de gehele Bosweg her in te richten. De uitvoering hiervan is gepland in de periode 2017 – 2019.”

Barrière
Aanvankelijk was het college van B en W van plan om de Bosweg af te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Dat voornemen komt voort uit de beheervisie park Klarenbeek uit 2007. Het doel was om ervoor te zorgen dat de weg minder ervaren wordt als een barrière tussen de twee delen van het park. En dat de weg veiliger wordt  voor aanwonenden, recreanten en fietsende scholieren.

Aanvullend onderzoek
Veel omwonenden en gebruikers van de weg waren het niet eens met de voorgenomen afsluiting. Er werd een fors aantal zienswijzen ingediend. Wethouder Alex Mink heeft met zowel voor- als tegenstanders van afsluiting gesproken. In september 2014 heeft hij aanvullend onderzoek laten uitvoeren. Een verkeerstelling heeft uitgewezen dat per etmaal 1.840 motorvoertuigen over de Bosweg rijden. Dat is aanmerkelijk minder dan een paar jaar geleden, en ook minder dan voor ‘wegen in verblijfsgebied’ als norm geldt (3000).

65 km/u
Het onderzoek heeft ook uitgewezen dat er gemiddeld 65 km/u wordt gereden, waar een maximum van 30 km/u is toegestaan. Volgens de mensen die een zienswijze hebben ingediend, is dat de kern van het probleem. Het college van B en W gaat daarin mee en concludeert dat in plaats van afsluiting van de weg, ook gekozen kan worden voor snelheidbeperkende maatregelen. Dit heeft onder andere als voordeel dat de sociale veiligheid op de Bosweg – zeker als het donker is – niet in het geding komt omdat er toch nog wat verkeer rijdt.