Arnhem zoekt naar pleeggezinnen, ook bij u in de buurt. Want we willen kinderen, die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen, een plek bieden waardoor ze naar hun eigen school en sportclub kunnen blijven gaan. Nu kan dat vaak niet.

In 2014 hebben naar schatting zo’n 125 Arnhemse kinderen of jongeren een plek in een pleeggezin nodig. En zoals het nu voorstaat zal voor vijftig kinderen geen pleeggezin in Arnhem beschikbaar zijn. Die kinderen komen in pleeggezinnen of een instelling buiten onze stad terecht. Het is dan moeilijker om contact met vriendjes en vriendinnetjes, en ook met de ouders, te onderhouden. Dat willen we graag veranderen.

De keuze om pleegouder te worden is een ingrijpende stap. Elke volwassene kan pleegouder worden. Of je nu alleen woont, getrouwd bent of samenwoont, wel of geen kinderen hebt. Dat betekent natuurlijk niet dat iedereen het wil of er geschikt voor is. Maar we willen dat zoveel mogelijk Arnhemmers er minstens eens bij hebben stil gestaan.

Er zijn gezinnen nodig voor korte, acute opvang (de crisisopvang), zo nu en dan en zo lang als nodig.
Kijk voor een schat aan informatie over pleegzorg op www.lindenhout.nl/pleegzorg

Zie ook: http://www.omroepgelderland.nl/web/nieuws-1/2048104/lindenhout-dolblij-met-oproep-kaiser.htm