Veiligheid en Verkeer Voorjaar 2012 (nieuws van de wijkagent)

 

In maart hebben we weer gesproken met de wijkagent. Het algemene beeld is dat onze wijk het goed doet qua veiligheid al is elke inbraak er 1 te veel. Gemiddeld zijn er 2 incidenten per week, dit kan zijn woninginbraak, auto inbraak, brandjes, vernielingen, fietsdiefstal of diefstal bij winkels.

Een stagiaire van de politie, opleiding in Apeldoorn, gaat naar Engels model een buurtonderzoek doen: “Beleving in de wijk”. Hierbij worden mensen geïnterviewd in de wijk en komen mogelijke verbeterpunten aan het licht. Het onderzoek is dit voorjaar klaar en wij houden u op de hoogte.

Auto’s zijn nog te vaak het doelwit van ongenode gasten, vooral navigatie apparatuur is populair. Beste remedie is dit niet in de auto achter te laten en mogelijke zuignapafdrukken weg te poetsen. Ook andere spullen het best uit de auto en in elk geval uit het zicht. Het nieuwe beleid bij de C1000 werpt zijn vruchten af, er zijn nog enkele personen via het lik op stuk beleid van een boete voorzien. 

“De Jeugd”is af en toe wat onvriendelijk bezig, bushokjes zijn dan onveilig en ook wandelaars in het park worden op eigen wijze toegesproken. Probeer gezicht, kleding en als mogelijk kenteken van de brommer te onthouden en door te geven aan onze wijkagent. Bij de Bernhardlaan wordt momenteel actief opgetreden tegen foutparkeerders, dit alles voor de veiligheid van de kinderen.

Oplichting aan de deur is nog steeds gaande, vooral de jeugdige oudere is hiervan de dupe. Gaslekkage, vooraf telefonische afspraken, vragen naar pincodes het zijn meestal mannen in nette pakken. Geef nooit een pincode, controleer legitimatie en bel bij twijfel met het bedrijf terwijl u de buitendeur dicht doet en de nette man buiten laat staan! Er is een schriftelijk geheugensteun van de politie, aan te vragen bij uw wijk kommissie verkeer en veiligheid.

Als afsluiting het goede nieuws dat een gestolen kinderfiets door de wijkagent is gevonden en  weer terugbezorgd is.

Het blijkt dat uit de wijk Angerenstein 178 personen zich hebben aangemeld bij Burgernet.  Hoe hoog de score is vergeleken met andere wijken of ten opzichte van het gemiddelde wordt nog nagegaan. De politie geeft wel aan dat hoe alerter men is hoe “veiliger” het wordt. Het mee doen aan Burgernet wordt dan ook aanbevolen. Opgeven kan ook via internet www.burgernet.nl

 

Wijkagent Tim Heil  tim.heil@gelderland-midden.politie.nl

Werkgroep Wijkveiligheid en Verkeer

Anneke Henselmans (coördinator Angerenstein Noord)
Joop Pek (coördinator Angerenstein Midden)
Hans uit het Broek (coördinator Angerenstein Zuid).

Contact met de werkgroep WWV: veiligheid-verkeer@angerenstein-arnhem.nl