HondenlosloopgebiedKlik op het plaatje voor een grotere weergave.

 

Hondenlosloopgebied
Park Angerenstein is een echt buurtpark. Spelen, gymen, picknicken, vieringen, er gebeurt van
alles. Bewoners en gebruikers beleven veel plezier aan het park en dat willen we graag zo houden.
Daarom een oproep aan alle hondenbezitters. In het park geldt een aanlijnplicht, dus hou uw hond
aan de lijn en ruim de hondenpoep op. Aan de rand van het park is, samen met de bewoners van
de wijk, een hondenlosloopgebied aangewezen. Daar mag uw hond wel lekker vrij lopen en geldt
geen opruimplicht. Op de kaart is het losloopgebied in rood aangegeven. Helpt u mee het park
schoon te houden?
Namens alle gebruikers van het park danken wij u voor de medewerking.