Wijkinitiatieven

Door wijkbewoners worden initiatieven genomen. Voorbeelden zijn.

Zomer parkconcert

Begonnen als concert bij de opening van een gerestaureerd stuk van het park is er nu een jaarlijks zomer parkconcert. Een aantal muzikale wijkbewoners verzorgt na de zomervakantie op een zondagmiddag een klassiek concert in het park. Iedereen die hier zin in heeft kan er aan meedoen. Ruim voor de vakantie wordt de oproep om aan te melden in de wijkkrant geplaatst. Onderling wordt het te spelen repertoire besproken.

Volleybal toernooi

Een zaterdag in juni worden op het grote grasveld in het park een aantal volleybalvelden uitgezet en wordt om de wijkbeker gestreden. Diverse straten hebben al hun teams, maar ook als slechts matig begenadigd speler bent u van harte welkom om een balletje mee te slaan. Datum en opgavenformulier altijd in de wijkkrant. Als u dit alles overziet kunt u niet anders concluderen dan dat u in een actieve wijk bent komen wonen, en naar onze mening zijn er dan ook ruim voldoende mogelijkheden om hier snel en gemakkelijk in te burgeren”!