Het Sport- en Tentoonstellingsterrein, 1887-1891

De Maatschappij tot Exploitatie van een Sport- en Tentoonstellingsterrein (MEST) ging het terrein uitbaten en organiseerde concours hippiques en harddraverijen. Twaalf dagen na de opening van het Sport- en Tentoonstellingsterreintenterrein vond het eerste concours al plaats. De MEST had een tribune laten bouwen met 500 zitplaatsen. De gebr. Riemer wonnen met Emma I en Flora ...