Bezoek van Jan Honig Jacobsz in 1802

Jan Honig Jacobsz, Cornelis Breet, Cornelis Honig Jacobsz en Arent Breet, ieder met zijn vrou, zijn voor Pleizier gereisd, als volgt, A:1802. Maandag den 5de Julij s’morgens ten 9½ uur van daar en ten Ca.11 uur te Zeventer, aldaar even de kermis bezien, weder van daar door Duiven en Westervoort aldaar over de schipbrug gereeden, ...

Geografie van de Veluwe

In 1796 verscheen deel vijf van “Nieuw geschenk voor de jeugd”, waarin opgenomen: “Geografie van de Veluwe”, geschreven door de Arnhemse predikant en dichter Ahasverus van den Berg. In de vorm van een vraag-en-antwoordgesprek (V en A) komen tal van wetenswaardigheden over de Veluwe aan bod. Ook de landgoederen Klarenbeek en Angerestein.

Journaal van een reisje naar Arnhem in 1790

Journaal van een reisje van Jacob van Gesseler de Raadt van Groningen naar Arnhem, gedaan in junij en julij des jaars 1790 Donderdag den 8sten kwam Hoving bij mij en wij wandelen onder anderen ook naa Klarenbeek,alwaar wij in de seventig fonteinen zagen springen (In de 19de eeuw reeds verdwenen),waaronder die het water tot 36 ...

Bezoek van graaf Van Hogendorp in 1787

Woensdag den 18den zijn wij gaan zien de buyteplaatsen in de environs: Roozendael,toebehorende aan den Heer Baron Tork; Angerstein van den Heer Engelbert van Nymwegen, waaraan niet veel te zien is; Claarenbeek, toebehorende aan den Heer van Roosevelt, alwaar alleen de fonteinwerken interressant zijn, de plaats en de bossen zijn meestendeels gedemolliëert; en eindelijk Hartjesberg, ...

Journaal Eener reijsen voor Pleijzier, 1786

In 1786 maakte een gezelschap uit de Zaanstreek een rondreis door Gelderland en Kleef en maakte daar een verslag van. Op 7 juli bezochten zij Klarenbeek. Journaal Eener reijsen voor Pleijzier, door Gelderland en het Cleefsche In gezelschap van Pieter Corver & vrouw, Jacob Ouwejan & vrouw, Adriaan Ouwejan & vrouw en Arent Breet en ...

Uitstapjes vanuit Sonsbeek in 1780

In 1780 logeerde Mr. Pieter Beelaerts van Blokland, burgemeester van Dordrecht, met zijn vrouw 16 dagen bij zijn broer Mr. Gerard Beelaerts van Wieldrecht op Hartjesberg, het huidige Sonsbeek. Van daaruit ondernam hij verschillende uitstapjes in de omgeving en bezocht ook Klarenbeek en Angerenstein. Den 23e Klarenbeek besigtigd, toebehorende aan den Heer van Rosevelt, welke ...

Tennispark Klarenbeek, 1916-1936 1

De Arnhemse Lawn Tennis Bond (A.L.T.B.) is opgericht op 22 januari 1902. De bond pachtte eerst een perceel van J.H. Lüps aan de Beeldhouwerstraat, op landgoed Beekenkamp. Met een lening van elfduizend gulden kon de Bond drie banen aanleggen en een clubhuis bouwen. In 1903 werd daar het Nationaal Kampioenschap gespeeld. Toen J.H. Lüps Beekenkamp ...

Bezoek van Claas Bruin aan Klarenbeek in 1713

In juli 1713 reisde Claas Bruin en zijn gezelschap door Gelderland en Kleef. Daarbij werd ook een bezoek aan Klarenbeek gebracht. Hij schreef er zelfs een lofdicht op. Het verslag van zijn reis in 1716 publiceerde hij in Kleefsche en Zuid-Hollandsche Arkadia, of Dag-verhaal van twee reizen, in en omtrent die gewesten gedaan in dicht-maat ...

Vitesse op Klarenbeek, 1896-1915

Leerlingen van de HBS en het gymnasium richtten in 1892 de voetbalclub Vitesse op. Van 1896 tot 1915 was het Vitesseterrein gelegen op Klarenbeek. Middenin wat nu onze wijk is, zo ongeveer tussen de Huijghenslaan, Velperweg, Julianalaan en Laan van Angerenstein. Toen landgoed Klarenbeek verkocht was werd hier het Sport en Evenemententerrein aangelegd, dat in ...

Een wielerbaan op Klarenbeek, 1891-1898

Nijmegen had al zes jaar zo’n baan, maar de Arnhemse werd dan ook de mooiste en snelste van Nederland. De betonnen baan had een lengte van 402,25 meter, een kwart Engelse mijl. Er kwam een clubhuis met kleedkamers en douches en de club kreeg een krediet van driehonderd gulden voor de aanschaf van een beker ...