Topografische kaarten

Binnenkort wordt aan deze pagina invulling gegeven.

Foto’s en prenten

Binnenkort wordt aan deze pagina invulling gegeven.

Topografische kaarten

Door de jaren heen is het landgoed Klarenbeek veelvuldig vastgelegd op topografische kaarten… Voor foto’s op hogere resolutie, ga naar onze Flickr pagina.

Foto’s en prenten

Gastenboek

Tijdens een bezoek aan landgoed Angerenstein is er een gastenboek bijgehouden door de familie de Goeijen.

Topografische kaarten

Door de jaren heen is het landgoed Angerenstein veelvuldig vastgelegd op topografische kaarten… Voor foto’s op hogere resolutie, ga naar onze Flickr pagina.

Foto’s en prenten

Landgoed Rennenenk

Rennenenk was van oorsprong een boerenbedrijf. Net als Angerenstein komt het voor op de goederenlijst van de abdij van Prüm, maar in de vijftiende eeuw werd het nog Goed te Voorholten genoemd. In 1452 wees de abdij van Prüm het klooster Monnikenhuizen aan als leenman. Jan Jacobs Rennen uit Velp is de eerste pachter waarvan ...

De wandelaar door de lustverblijven van Arnhem’s omstreken

De Arnhemse schoolmeester Jacob Zinck maakte in 1838 een bundeltje met lofdichten op de Arnhemse landgoederen.    

Twee bezoekjes aan Angerenstein en Klarenbeek, 1815 en 1818

Jan Holwerda, van het Tuinhistorisch Genootschap Cascade, stuurde ons twee beschrijvingen van Angerenstein en Klarenbeek, zoals die beschreven staan in het “Dagboek van Willem de Clercq 1811-1830″: “In een van zijn dagboeken doet Willem de Clercq verslag van een reisje door Gelderland (aug 1815). Op de tweede dag (17 aug. 1815) wordt o.a. Angerenstein aangedaan: ...