Nieuwe ommetjes in Arnhem

Op de website van Arnhem zijn zgn. ommetjes te vinden en daar zijn pas twee nieuwe verschenen: ommetje Angerenstein en ommetje Monnikenhuizen